Pravidla akce – „Kolekce vín jako dárek“

Společnost Candy Hoover ČR s.r.o., se sídlem Praha 8, Sokolovská 651/136a, PSČ 186 00, IČ 25754955 (dále jen „Společnost“), umožňuje svým zákazníkům, kteří zakoupí některý z vybraných spotřebičů zn. Haier, získat kolekci vín jako dárek k nákupu zdarma („akce“), a to za níže uvedených podmínek:

1. Zákazník zakoupí vybranou vinotéku nebo chladničku značky Haier z nabídky spotřebičů, na které se akce vztahuje (seznam spotřebičů naleznete zde), u autorizovaných distribučních partnerů Společnosti;

2. Zákazník svůj nákup řádné zaregistruje na webu www.bonushaier.cz, součástí registrace je také zaslání scanu účtenky pro potvrzení nákupu; registraci je nutné provést ve lhůtě 14 dnů ode dne zakoupení spotřebiče.

3. Akce se vztahuje na nákup spotřebičů dle platnosti akce, tj. do 31.12.2020.

4. Zákazník nevyužije svého práva odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Kolekce vín

Společnost k vinotékám či chladničkám značky Haier svým zákazníkům po řádné registraci zasílá dárkové kolekce vín, kdy je možné získat buď kolekci v hodnotě 1750 Kč nebo kolekci v hodnotě 2750 Kč. Na záložce Vybrané modely naleznete informaci, jakou má hodnotu kolekce, kterou k danému spotřebiči značky Haier obdržíte.

Pro další informace ohledně vín prosím navštivte web www.erawine.cz

Další podmínky a informace k akci

1. Zakoupením spotřebiče se rozumí pouze nákup nového spotřebiče.

2. Registrací se rozumí vyplnění a odeslání registračního formuláře uveřejněného na uvedených webových stránkách. Formulář je nutné odeslat nejpozději do 14 kalendářních dní od nákupu spotřebiče.

3. Registrace je úspěšná pouze v případě, že jste na uvedenou e-mailovou adresu obdrželi potvrzující e-mail, v případě, že se tak nestalo, kontaktujte nás zde.

4. Zákazník plně odpovídá za správnost a úplnost údajů uváděných při registraci. Při uvedení nesprávných údajů nárok na dárek nevzniká.

5. Společnost je oprávněná odmítnout zaslání dárku v těchto případech, přičemž o odmítnutí zákazníka informuje:
a) Společnost má pochybnosti o řádnosti registrace;
b) Zákazník odstoupil od kupní smlouvy nebo využil práva odstoupit od kupní smlouvy jako práva z vadného plnění.;
c) Společnost má pochybnosti o pravdivosti údajů uvedených na účtence.

6. Pro účely akce bude Společnost akceptovat pouze takové účtenky, které budou splňovat náležitosti stanovené právními předpisy ČR pro zjednodušený daňový doklad nebo běžný daňový doklad.

7. Společnost si vyhrazuje právo po předchozím upozornění uveřejněném na webu www.bonushaier.cz jakýkoli spotřebič z nabídky vyřadit nebo do nabídky zařadit. Registrace určitého spotřebiče učiněná před jeho vyřazením z nabídky zůstává v platnosti.

8. Společnost si vyhrazuje právo po předchozím upozornění uveřejněném na webu www.bonushaier.cz akci zcela nebo zčásti zrušit. Registrace spotřebiče učiněná před zrušením akce zůstává v platnosti.

9. Nárok na uplatnění akce nelze uplatnit v případě registrace právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou.

10. Akce "Kolekce vín jako dárek" k výrobkům Haier je platná pouze pro spotřebiče značky HAIER dovážené a zakoupené společností CANDY HOOVER ČR s.r.o. Registraci tedy není možné schválit při zakoupení výrobku z těchto e-shopů:
www.retrospot.cz
www.nove-levne.cz
www.elektrocr.cz
www.euroking.cz
www.mader.cz

Doručení kolekce vín

Kolekce vín nám dodává společnost Erawine, která bude rovněž zabezpečovat jejich doručení k našim zákazníkům.

Kolekce vín dle zaregistrovaného modelu bude zákazníkovi doručena do 30 dní.

 

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu info@ktpb.cz.

Odesláním registračního formuláře dává zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa pro doručení, telefonní číslo a e-mailová adresa.