Pravidla akce – „Kolekce vín jako dárek“

Společnost Candy Hoover ČR s.r.o., se sídlem Praha 8, Sokolovská 651/136a, PSČ 186 00, IČ 25754955 (dále jen „Společnost“), umožňuje svým zákazníkům, kteří zakoupí některý z vybraných spotřebičů značky Haier, získat kolekci vín jako dárek k nákupu zdarma („akce“) v celkové hodnotě 1 750,- Kč nebo 2 750,- Kč v závislosti na zakoupeném modelu spotřebiče (hodnota vín je uvedena v maloobchodních doporučených cenách), a to za níže uvedených podmínek:

1. Zákazník zakoupí vybranou vinotéku nebo chladničku značky Haier z nabídky spotřebičů, na které se akce vztahuje (seznam spotřebičů naleznete zde), u autorizovaných distribučních partnerů Společnosti;

2. Zákazník svůj nákup řádně zaregistruje na webu www.bonushaier.cz, součástí registrace je také zaslání scanu účtenky pro potvrzení nákupu; registraci je nutné provést ve lhůtě 14 dnů ode dne zakoupení spotřebiče.

3. Akce se vztahuje na nákup spotřebičů dle platnosti akce, tj. do 30.6.2022.

4. Zákazník nevyužije svého práva odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Další podmínky a informace k akci

1. Zakoupením spotřebiče se rozumí pouze nákup nového spotřebiče.

2. Registrací se rozumí vyplnění a odeslání registračního formuláře uveřejněného na uvedených webových stránkách. Formulář je nutné odeslat nejpozději do 14 kalendářních dní od nákupu spotřebiče.

3. Registrace je úspěšná pouze v případě, že jste na uvedenou e-mailovou adresu obdrželi potvrzující e-mail.

4. Zákazník plně odpovídá za správnost a úplnost údajů uváděných při registraci. Při uvedení nesprávných údajů nárok na dárek nevzniká.

5. Společnost je oprávněná odmítnout zaslání dárku v těchto případech, přičemž o odmítnutí zákazníka informuje e-mailem:
a) Společnost má pochybnosti o řádnosti registrace;
b) Zákazník odstoupil od kupní smlouvy nebo využil práva odstoupit od kupní smlouvy jako práva z vadného plnění.;
c) Společnost má pochybnosti o pravdivosti údajů uvedených na účtence (např. úprava účtenky, falzifikát, zdvojené využití akce opakovanou registrací apod.).

6. Pro účely akce bude Společnost akceptovat pouze takové účtenky, které budou splňovat náležitosti stanovené právními předpisy ČR pro zjednodušený daňový doklad nebo běžný daňový doklad.

7. Společnost si vyhrazuje právo jakýkoli spotřebič z nabídky vyřadit nebo do nabídky zařadit. Registrace určitého spotřebiče učiněná před jeho vyřazením z nabídky zůstává v platnosti.

8. Společnost si vyhrazuje právo akci zcela nebo zčásti zrušit. Registrace spotřebiče učiněná před zrušením akce zůstává v platnosti.

9. Akce "Kolekce vín jako dárek" je platná pouze pro spotřebiče značky HAIER dovážené a zakoupené společností CANDY HOOVER ČR s.r.o.

Registraci tedy není možné schválit při zakoupení výrobku z těchto e-shopů:
www.retrospot.cz
www.nove-levne.cz
www.elektrocr.cz
www.euroking.cz
www.mader.cz

Doručení kolekce vín

Kolekce vín nám dodává společnost Erawine, která bude rovněž zabezpečovat jejich doručení k našim zákazníkům.

Kolekce vín dle zaregistrovaného modelu bude zákazníkovi doručena do 30 dní.

 

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu info@ktpb.cz.

Odesláním registračního formuláře dává zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa pro doručení, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Pravidla akce „Cashback“ při zakoupení výrobků Haier

Společnost Candy Hoover ČR s.r.o., se sídlem Praha 8, Sokolovská 651/136a, PSČ 186 00, IČ 25754955 (dále jen „Společnost“), umožňuje svým zákazníkům, kteří zakoupí některý z vybraných spotřebičů značky Haier, následně obdržet zpět na účet peněžní částku v hodnotě 2.500,- Kč (tato akce Společnosti dále jen jako „Akce Cashback““, samostatné peněžní plnění poskytované v rámci akce Cashback dále jen jako „Plnění Cashback“), a to za níže uvedených podmínek:

1. Zákazník u distribučních partnerů Společnosti zakoupí vybrané spotřebiče Haier z nabídky spotřebičů, na které se Akce Cashback vztahuje (seznam spotřebičů k nalezení zde).

2. Vztahuje se na nákup dle uvedených termínů:
Cashback 2.500,- Kč při koupi setu pračka + sušička – nejpozději do 30.6.2022 (včetně).

3. Zákazník se po uskutečnění nákupu řádně zaregistruje prostřednictvím registračního formuláře přístupného na webových stránkách www.bonushaier.cz.

4. Zákazník podle instrukcí uveřejněných na výše uvedených webových stránkách zašle kopii (scan) účtenky, již obdržel spolu se zakoupeným spotřebičem.

5. Zákazník nevyužije svého práva a neodstoupí od kupní smlouvy na spotřebič ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Další podmínky a informace k akci

1. Zakoupením spotřebiče se rozumí pouze nákup nového spotřebiče.

2. Registrací se rozumí vyplnění a odeslání registračního formuláře uveřejněného na výše uvedených webových stránkách. Registrační formulář je nutné odeslat nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne zakoupení spotřebiče. Upozorňujeme, že pokud po registraci neobdržíte do vaší e-mailové schránky potvrzení o registraci, registrace nebyla řádně provedena, a tedy je neplatná.

3. Zákazník plně odpovídá za správnost a úplnost údajů uváděných při registraci. V případě uvedení nesprávných údajů nárok na Plnění Cashback zaniká.

4. Společnost si v případě pochybností o řádnosti, úplnosti a správnosti registrace zákazníka vyhrazuje právo poskytnutí Plnění Cashback odmítnout.

5. Kopie (scan) účtenky musí být Společnosti zaslána nejpozději do 14 dnů ode dne zakoupení spotřebiče.

6. Pro účely Akce Cashback bude Společnost akceptovat kopie pouze takových účtenek, které splňují náležitosti stanovené právním řádem ČR pro zjednodušený daňový doklad nebo běžný daňový doklad.

7. Společnost si vyhrazuje právo v případě pochybností o pravosti či autenticitě účtenky poskytnutí Plnění Cashback odmítnout.

8. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu Akce Cashback jakýkoli spotřebič dodatečně z nabídky vyřadit nebo do nabídky zařadit. Registrace zakoupeného spotřebiče učiněná před jeho vyřazením z nabídky zůstává v platnosti.

9. Společnost si vyhrazuje právo Akci Cashback zcela nebo zčásti zrušit. Registrace zakoupeného spotřebiče učiněná před zrušením Akce Cashback zůstává v platnosti.

10. Akce Cashback 2.500,- Kč se vztahuje pouze na nákup setu pračky a sušičky Haier a to v libovolné kombinaci vybraných modelů, jejichž seznam naleznete zde. Oba spotřebiče musí být zakoupeny najednou, tedy být uvedené na jedné účtence.

11. Bonus formou Cashback je naším zákazníkům vyplácen pouze formou převodu na účet.

12. Akce Cashback je platná pouze pro spotřebiče značek HAIER dovážené a zakoupené společností CANDY HOOVER ČR s.r.o.

Registraci tedy není možné schválit při zakoupení výrobku z těchto e-shopů:
www.retrospot.cz
www.nove-levne.cz
www.elektrocr.cz
www.euroking.cz
www.mader.cz

 

Při splnění všech shora uvedených podmínek bude zákazníkovi poskytnuto Plnění Cashback na účet zákazníka uvedený při registraci, a to nejpozději do 30 dnů od řádně proběhlé registrace. K požadavkům zákazníka na obdržení jiné částky plnění nebo poskytnutí plnění jiným, než uvedeným způsobem se nepřihlíží.

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů nás kontaktujte elektronicky, a to prostřednictvím e-mailu info@ktpb.cz.

Po odeslání registračního formuláře a zaznamenání registrace bude na e-mail zákazníka uvedený v registračním formuláři zasláno potvrzení o registraci. Pokud uvedené potvrzení zákazník neobdrží, neproběhla registrace zcela v pořádku a doporučujeme registraci opakovat. Potvrzení bude rovněž určujícím dokumentem při případných reklamacích souvisejících s Plněním Cashback.

Odesláním registračního formuláře dává zákazník Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, adresa pobytu, telefonní číslo a e-mailová adresa zákazníka.

Kontaktní údaje spolupracující agentury jsou: KTPB s.r.o., se sídlem Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 26280485. Korespondenční adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno.